Trwa ładowanie...

Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

BPO&IT

Rekrutacja na seminarium (5) i (6) oraz warsztaty (8) i (9)

W dniach od 28.11.2020 do 6.12.2020 godz. 21.00 odbędzie się rekrutacja na:
1) seminarium (5 i 6 – dwie edycje dla dwóch różnych grup) pt. Programować SOLIDnie, czyli jak?8.12.2020 – 1 grupa (6 godzin), 9.12.2020 – 2 grupa (6 godzin);
2) warsztaty (8) pt. Co należy zapomnieć z zajęć z podstaw programowania obiektowego? (12 godzin) – 15-16.12.2020 (po 6 godzin)
3) warsztaty (9) pt. Analiza technik programowania w środowiskach RAD (18 godzin) – 19-20-21.01.2021 (po 6 godzin).

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej. Dokładne godziny do uzgodnienia z prowadzącym po ogłoszeniu list rankingowych do poszczególnych form wsparcia. W celu zgłoszenia udziału w poszczególnych formach wsparcia należy przesłać do koordynatora projektu drogą elektroniczną formularz (dla każdego seminarium i warsztatów odrębny) – załącznik nr 5 do Regulaminu ogólnego http://www.bpo-it.us.edu.pl/materialy-do-pobrania W formularzu należy podać średnią z szóstego semestru. Dokładna nazwa formy wsparcia: Zadanie 2. PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI – dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami z sektora IT – seminarium lub warsztaty z numerem i tytułem.

Dodaj komentarz