Trwa ładowanie...

Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

BPO&IT

Rekrutacja na 1 warsztaty

Pierwsze warsztaty będą realizowane dnia 1 grudnia 2018 r. Rekrutacja odbędzie się w dniach 20 i 21 listopada 2018 r. na podstawie złożenia, w Biurze Projektu, formularza zgłoszeniowego do form wsparcia (załącznik nr 5 do Regulaminu). Biuro będzie czynne 21 listopada 2018 r. w godzinach 9.45-13.15. Osoby, które wcześniej złożyły w Biurze Projektu komplet dokumentów (aktualny załącznik 1, załącznik 2, 3, 4 oraz wypełniły pre test), mogą złożyć załącznik 5 w formie elektronicznej. Formularze dokumentów dostępne są na stronie Projektu w zakładce Materiały do pobrania http://www.bpo-it.us.edu.pl/materialy-do-pobrania/
Rekrutacja odbywa się według malejącej średniej arytmetycznej ocen końcowych modułów z semestru poprzedzającego rekrutację, czyli semestru II. Lista rankingowa zostanie ogłoszona 22 listopada 2018 r.

Dodaj komentarz