Trwa ładowanie...

Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

BPO&IT

Materiały do pobrania

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie realizacji Projektu  Zarz 18_2018 pdf

Zarządzenie nr 62 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ogólnego rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  Zarz 62_2018 pdf

Zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu ogólnego rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
Zarz 121_2018 pdf

REGULAMIN Z ZAŁĄCZNIKAMI

REGULAMIN OGÓLNY

REGULAMIN OGÓLNY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  Regulamin ogólny pdf

Załącznik nr 1 do Regulaminu ogólnego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU
Zał 1 doc  Zał 1 pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu ogólnego OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  Zał 2 doc  Zał 2 pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu ogólnego DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  Zał 3 doc  Zał 3 pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu ogólnego FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PROJEKTU
Zał 4 doc  Zał 4 pdf

Załącznik nr 5 do Regulaminu ogólnego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO FORM WSPARCIA  Zał 5 doc  Zał 5 pdf

Załącznik nr 6 do Regulaminu ogólnego LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKÓW  Zał 6 doc  Zał 6 pdf

Załącznik nr 7 do Regulaminu ogólnego OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE Zał 7 doc  Zał 7 pdf

REGULAMIN STAŻY

Załącznik nr 8 do Regulaminu ogólnego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE STAŻOWYM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU  Zał 8 Regulamin staży pdf

Załącznik nr 1_S do Regulaminu staży OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O BRAKU POWIĄZAŃ Z INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ NA STAŻ  Zał 1_S doc  Zał 1_S pdf

Załącznik nr 2_S do Regulaminu staży MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU STAŻU DLA STUDENTÓW KIERUNKU INFORMATYKA  Zał 2_S doc  Zał 2_S pdf

Załącznik nr 3_SA do Regulaminu staży UMOWA O ODBYCIE STAŻU dla studentów objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych Zał 3_SA doc  Zał 3_SA pdf

Załącznik nr 3_SB do Regulaminu staży UMOWA O ODBYCIE STAŻU dla studentów nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych  Zał 3_SB doc  Zał 3_SB pdf

Załącznik nr 4_S do Regulaminu staży DZIENNIK STAŻU  Zał 4_S doc  Zał 4_S pdf

Załącznik nr 5_S do Regulaminu staży LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKA STAŻU Zał 5_S doc  Zał 5_S pdf

Załącznik nr 6_S do Regulaminu staży RACHUNEK  Zał 6_S doc  Zał 6_S pdf

Załącznik nr 7_S do Regulaminu staży WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA / DOJAZDU / KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  Zał 7_S doc  Zał 7_S pdf

Załącznik nr 8_S do Regulaminu staży WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA / DOJAZDU / KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  Zał 8_S doc  Zał 8_S pdf

Załącznik nr 9_S do Regulaminu staży ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE STAŻU W INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ Zał 9_S doc  Zał 9_S pdf

Załącznik nr 10_S do Regulaminu staży UMOWA O REALIZACJĘ STAŻU  Zał 10_S doc  Zał 10_S pdf

Załącznik nr 11_S do Regulaminu staży SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU  Zał 11_S doc  Zał 11_S pdf