Trwa ładowanie...

Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

BPO&IT

Zakończenie Projektu BPO&IT

Trwający od 1.02.2018 roku Projekt BPO&IT zakończył się 31.05.2021 r. W Projekcie wzięło udział 52 uczestników (8K i 44 M). Zrealizowane formy wsparcia zamieszczone są w menu Harmonogram. Na dzień zakończenia projektu wśród 40 absolwentów (7K i 33M), którzy uczestniczyli w Projekcie, 33 (5K i 28M) kontynuowało naukę lub podjęło pracę. Pozostali uczestnicy będą na […]

Trwa nabór dodatkowy na staże 1-miesięczne

Drodzy studenci, nadal można, w ramach naboru dodatkowego, dokonywać zgłoszeń  na staże 1-miesięczne. Firma EQ System z Dąbrowy Górniczej prowadzi nabór na staże 1-miesięczne, dla Państwa byłby to termin marzec, kwiecień. Link do ogłoszenia o stażu 1-miesięcznym w EQ System

Rekrutacja na wizytę studyjną (8)

Szanowni studenci, ósma wizyta studyjna będzie dotyczyła tematyki System klasy ERP na przykładzie systemu Impuls EVO. Termin wizyty zostanie ustalony po utworzeniu grupy. Rekrutacja odbędzie się w dniach 8-21 stycznia 2021 na podstawie przesłania drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do form wsparcia (załącznik nr 5 do Regulaminu), średnia za semestr szósty.

Rekrutacja na seminarium (5) i (6) oraz warsztaty (8) i (9)

W dniach od 28.11.2020 do 6.12.2020 godz. 21.00 odbędzie się rekrutacja na:1) seminarium (5 i 6 – dwie edycje dla dwóch różnych grup) pt. Programować SOLIDnie, czyli jak? – 8.12.2020 – 1 grupa (6 godzin), 9.12.2020 – 2 grupa (6 godzin); 2) warsztaty (8) pt. Co należy zapomnieć z zajęć z podstaw programowania obiektowego? (12 […]

Rekrutacja na seminarium (3) i (4) oraz warsztaty (6) i (7)

W dniach od 12 listopada do czasu utworzenia grupy o wymaganej liczbie osób aby zajęcia mogły się odbyć (następnie zostanie ogłoszony nabór dodatkowy do dnia realizacji zajęć) odbędzie się rekrutacja na: 1) seminarium (3) pt. Szybkie tworzenie stron internetowych (6 godzin); 2) seminarium (4) pt. Tworzenie bazodanowych aplikacji internetowych od podstaw (6 godzin); 3) warsztaty […]

Dodatkowy nabór na dwa staże 3 miesięczne

Drodzy studenci, w związku z tym, że zwolniły się dwa miejsca na staże 3 miesięczne zostaje ogłoszony dodatkowy nabór,  na podstawie przesłania drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do form wsparcia (załącznik nr 5 do Regulaminu). W formularzu należy wpisać średnią z piątego semestru studiów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nowy termin szkolenia Prince 2 z egzaminem certyfikującym

Drodzy studenci, szkolenie Prince 2 odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2020 w formie zdalnej, egzamin do uzgodnienia z trenerem kilka dni później w formie tradycyjnej w Instytucie Informatyki w Sosnowcu. W związku z tym, że są jeszcze 4 wolne miejsca dodatkowy nabór zostaje przedłużony do 6 listopada 2020. Zgłoszenia na załączniku nr 5 do Regulaminu […]

Dodatkowy nabór na jeden staż 3 miesięczny

Drodzy studenci, w związku z tym, że zostało zwolnione jedno miejsce na staż 3 miesięczny, ogłoszony zostaje dodatkowy nabór. Zgłoszenia na formularzu (załącznik 5 do regulaminu ogólnego) proszę przesyłać emailem na adres email koordynatora projektu. Należy podać średnią z piątego semestru. Decyduje kolejność zgłoszeń.