Trwa ładowanie...

Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

BPO&IT

Dodatkowy nabór na staże 1 miesięczne (część 2)

Drodzy studenci, jest jeszcze 12 wolnych miejsce na staż 1 miesięczny (część 2 naboru). Zainteresowani proszeni są o złożenie formularza zgłoszenia drogą elektroniczną lub w Biurze Projektu. W formularzu należy wpisać średnią za czwarty semestr. Decyduje kolejność zgłoszeń.Przypominam, iż w ramach stażu 1 miesięcznego stażysta realizuje 120 godzin zadań stażowych, przy założeniu realizacji min. 20 […]

Rekrutacja na staże 3 miesięczne – część 2

W dniach od 6.02.2020 do 8.02.2020 odbędzie się rekrutacja do trzeciej części staży. Nabór dotyczy 2 staży trzymiesięcznych, na podstawie przesłania drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do form wsparcia (załącznik nr 5 do Regulaminu). W formularzu należy wpisać średnią z czwartego semestru studiów.

Rekrutacja na staże 1 miesięczne – część 2

W dniach od 3.02.2020 do 12.02.2020 odbędzie się rekrutacja do drugiej części staży. Nabór dotyczy 12 staży jednomiesięcznych, na podstawie przesłania drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do form wsparcia (załącznik nr 5 do Regulaminu). W formularzu należy wpisać średnią z czwartego semestru studiów.