Trwa ładowanie...

Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

BPO&IT

Rekrutacja na staże 3 miesięczne i 1 miesięczne – część 1

W dniach od 31.10.2019 do 8.11.2019 odbędzie się rekrutacja do pierwszej części staży. Nabór dotyczy 6 staży trzymiesięcznych i 16 staży jednomiesięcznych, na podstawie przesłania drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do form wsparcia (załącznik nr 5 do Regulaminu). W formularzu należy wpisać średnią z czwartego semestru studiów.

Listy rankingowe na wizyty studyjne 5, 6, 7

Drodzy studenci, proszę zapoznać się z listami rankingowymi na wizyty studyjne – 5 (15.11.2019), 6 (22.11.2019), 7 (6.12.2019). W przypadku rezygnacji z wizyty studyjnej należy niezwłocznie poinformować (drogą e-mailową) Asystenta Koordynatora Projektu. W związku z tym, że nie został wyczerpany limit miejsc na wizytę 22.11.2019 (5 miejsc) i 6.12.2019 (1 miejsce), można jeszcze dokonać zgłoszenia, […]

Lista rankingowa – kurs specjalistyczny języka angielskiego w informatyce – pierwsza edycja, dwie grupy

Drodzy studenci, proszę zapoznać się z listą rankingową – kurs specjalistyczny języka angielskiego w informatyce – pierwsza edycja dla dwóch grup. W przypadku rezygnacji z kursu należy niezwłocznie poinformować (drogą e-mailową) Asystenta Koordynatora Projektu. W związku z tym, że nie został wyczerpany limit miejsc (2 grupy x 10 osób), można jeszcze dokonać zgłoszenia do dnia […]

Rekrutacja na pierwszą edycję kursu specjalistycznego języka angielskiego w informatyce

Od października 2019 realizowana będzie dla dwóch grup (2 x 10 osób) pierwsza edycja kursu specjalistycznego języka angielskiego w informatyce. Rekrutacja odbędzie się w dniach od 5 X do 15 X (do godz. 14.00) na podstawie przesłania drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego do form wsparcia (załącznik nr 5 do Regulaminu). W formularzu należy wpisać średnią z […]