Trwa ładowanie...

Wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka WIiNoM UŚ

BPO&IT

Dodatkowy nabór na warsztaty 1

Drodzy studenci, zwolniło się jedno miejsce na warsztaty 1 (1.12.2018). Osoby zainteresowane proszę o przesłanie drogą e-mailową, wypełnionego (zgodnie z przesłanym wzorem) i podpisanego załącznika 5.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista rankingowa – warsztaty 2

Drodzy studenci, proszę zapoznać się z listą rankingową – warsztaty 2. W przypadku rezygnacji z warsztatów należy niezwłocznie poinformować (drogą e-mailową) Asystenta Koordynatora Projektu. Lista rankingowa_warsztaty 2

Lista rankingowa – warsztaty 1

Drodzy studenci, proszę zapoznać się z listą rankingową – warsztaty 1. W przypadku rezygnacji z warsztatów należy niezwłocznie poinformować (drogą e-mailową) Asystenta Koordynatora Projektu. Lista rankingowa_warsztaty 1

Rekrutacja na 2 warsztaty

Drugie warsztaty będą realizowane dnia 5 grudnia 2018 r. Rekrutacja odbędzie się w dniach 21-26 listopada 2018 r. na podstawie złożenia, w Biurze Projektu, formularza zgłoszeniowego do form wsparcia (załącznik nr 5 do Regulaminu). Biuro będzie czynne 21 listopada 2018 r. do godziny 14.30 i 26 listopada 11.30-13.00 oraz 14.30-16.00. Osoby, które wcześniej złożyły w Biurze Projektu komplet […]

Rekrutacja na 1 warsztaty

Pierwsze warsztaty będą realizowane dnia 1 grudnia 2018 r. Rekrutacja odbędzie się w dniach 20 i 21 listopada 2018 r. na podstawie złożenia, w Biurze Projektu, formularza zgłoszeniowego do form wsparcia (załącznik nr 5 do Regulaminu). Biuro będzie czynne 21 listopada 2018 r. w godzinach 9.45-13.15. Osoby, które wcześniej złożyły w Biurze Projektu komplet dokumentów […]